SCOPAS – Verzekeringstaxatie

SCOPAS

Deze taxaties worden uitgevoerd ten behoeve van de verzekering conform Artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek.

Taxateur
vrtUw SCOPAS taxateur is aangesloten bij de Stichting  Verenigd Register van Taxateurs (VRT). In 2004 is de Stichting VRT opgericht, specifiek voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden.

Belang taxatierapport

In uw bedrijf heeft u de nodige maatregelen getroffen om schade te voorkomen. Helaas is een calamiteit niet altijd te voorkomen, in dat geval kunt u terugvallen op uw verzekering.

Na een calamiteit moet de omvang hiervan vastgesteld worden en over het schadebedrag zal onderhandeld moeten worden met de expert van de verzekeraar. Veelal blijkt pas dan dat een goede verzekering niet voldoende is. Namelijk wanneer verzekerde zaken, een dagwaarde hebben die lager is dan 40% van de nieuwwaarde, wordt de schade vastgesteld op basis van die dagwaarde.

Blijkt er een onderverzekering te zijn dan wordt de schade slechts gedeeltelijk uitgekeerd. Een tegenvaller is dan ook, dat er dan uit eigen middelen geïnvesteerd moet worden om de bedrijfsactiviteiten te kunnen laten doorgaan. In geval van een oververzekering is er onnodig een teveel aan verzekeringspremie betaald.

Dit was niet nodig geweest wanneer er een geldig taxatierapport conform Artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek op tafel had gelegen, dan zou de schade zonder discussie worden vastgesteld op basis van de in het rapport vermelde waarden.

Voordelen taxatierapport

  • Schade uitkering op basis huidige nieuwwaarde, zie belang taxatierapport.
  • U bent verzekerd voor een juist verzekerd bedrag, zodat er geen onderverzekering is waardoor het uit te keren schadebedrag slechts een deel is van de werkelijk geleden schade. Een juist verzekerd bedrag voorkomt ook een oververzekering, zodat u niet jaren een teveel aan verzekeringspremie betaalt.
  • Een door de verzekeraars geaccepteerd taxatierapport is bindend, hierdoor ontstaat geen discussie met de schade-expert over de waarde van de getaxeerde zaken direct voor de schade.
  • Het taxatierapport geeft een duidelijk overzicht van de inventaris en de ruimte waarin het is geplaatst. In geval van schade kan de beschadigde inventaris snel teruggevonden worden in het taxatierapport, dit met de getaxeerde waarde per item vermeldt.
  • De expert heeft geen aankoopnota’s of stukken uit de boekhouding als bewijs nodig.
  • Er kan gekozen worden om bepaalde inventaris op een lagere waarde dan de nieuwwaarde te verzekeren, zodat de verzekerde som en premie op een verantwoorde wijze verlaagd kan worden.
  • Machines en installaties ontwikkeld in eigen beheer worden op de juiste waarde getaxeerd.
  • Vaak vergeten zaken zoals apparatuur van derden w.o. huurdersbelang, gehuurde, geleasede of bruikleen apparatuur, dient veelal door de gebruiker verzekerd te worden, dit wordt opgenomen in het taxatierapport.
  • Ook is mogelijk om de computer- en elektronica-apparatuur apart te vermelden zodat hier extra dekking op verleend kan worden.

Geldigheidsduur taxatierapport

De door SCOPAS verzorgde taxatierapporten conform Artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek worden door de verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd en zijn dan onderdeel van de polisvoorwaarden, de geldigheidsduur wordt aldaar vermeld.

Er wordt veelal uitgegaan van een geldigheidsduur van 6 jaar op basis indexclausule voor opstallen en een geldigheid van 3 jaar voor bedrijfsinventaris. U ontvangt automatisch, ruim voordat het taxatierapport verloopt, een bericht van ons zodat de verzekerde zaken op basis vaste taxatie gedekt kunnen blijven.

Artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.


010 – 474 70 93
Postbus 6185   3130 DD   Vlaardingen
info@scopas-expertise.nl