SCOPAS – Contra-expertise

SCOPAS

Uw eigen expert

In geval van schade krijgt u te maken met experts van de verzekeringsmaatschappij die de schade komen opnemen en het schadebedrag vaststellen. Als ondernemer heeft u op zo’n moment andere prioriteiten dan te onderhandelen met deze experts. Deze taken kunt u laten overnemen door een eigen expert aan te stellen de zogenaamde contra expert. De contra expert heeft ervaring met het regelen van schade en kunt u daardoor uitstekend terzijde staan.

De kosten verbonden aan het inschakelen van de contra expert zijn veelal meeverzekerd en worden dan geheel of grotendeels vergoed door uw verzekeraar, dit is vastgelegd in uw polis.

Is uw bedrijf door ons getaxeerd dan kan in geval van schade dezelfde deskundige voor u als contra-expert optreden, zodat de schade wordt geregeld door een ervaren expert die bekend is met uw bedrijf.

Voordelen contra-expert

  • De contra expert wordt door de verzekerde ingeschakeld en kan daardoor in vertrouwen met u de schade begroten en er op toezien dat u op basis van uw polis schadeloos wordt gesteld.
  • De onderhandeling met de expert van verzekeraars over het schadebedrag wordt voor u gedaan door een deskundige met ervaring in regelen van schaden.
  • Alle contact en informatieoverdracht verloopt via de contra-expert, zodat bij de expert van verzekeraars geen misvattingen ten koste van uw schade uitkering kunnen ontstaan.

010 – 474 70 93
Postbus 6185   3130 DD   Vlaardingen
info@scopas-expertise.nl