SCOPAS – Bedrijfseconomische taxaties

SCOPAS

Waardegrondslagen

Taxatierapporten op basis bedrijfseconomische waarden kunnen voor verschillende doeleinden worden opgemaakt, dit kan bijvoorbeeld zijn bij aan- of verkoop, faillissement, kredietverlening, balanswaardering, bedrijfsovername, actuele waarde bepaling in het kader van de Wet op de Jaarrekening, enzovoort voor de verschillende doeleinden van het taxatierapport is een specifieke waardegrondslag benodigd.


010 – 474 70 93
Postbus 6185   3130 DD   Vlaardingen
info@scopas-expertise.nl